Czym jest team building?

Team building, czyli budowanie zespołu, to niezbędna część, która musi być uwzględniona podczas procesu modernizacji funkcjonowania zespołu. Team buildingiem nazywamy elementy, które mają wpływ na skuteczniejsze wykorzystywanie wszystkich członków zespołu oraz ich systematyzacje pracy. Taką technikę można, a nawet należy stosować podczas procesu budowania nowego zespołu, lecz świetnie sprawdza się też w momencie pojawienia się problemu w już funkcjonujących teamach. Ponadto instrumenty te dobrze sprawdzają się w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Bardzo istotnym czynnikiem, który wyróżnia team building jest jego elastyczność w sposobie wykorzystania. Elastyczność wpływa na efekt synergii oraz zwiększenie innowacyjności i kreatywności grupy, a także przekłada odpowiedzialność na cały zespół. Ten sposób budowania zespołu na pewno pomoże nam rozwiązywać problemy zaistniałe w zespole pracowniczym, a przez to usprawniać procesy kooperacji w przedsiębiorstwie.

Zgrany zespół

W tworzeniu zgranego zespołu bardzo często pomagają różnego rodzaju imprezy firmowe, które angażują pracowników firmy w celu rozwiązania konkretnego problemu wspólnymi siłami. Aktywność fizyczna oprócz aspektu teambuildingowego wpływa oczywiście na zdrowie osób z siedzącym trybem pracy, co więcej, w takich przypadkach jest ona wskazywana jako najczęstsza forma relaksu. Wyjazdy motywacyjne są często lepszym wyjściem od premii finansowych, ponieważ pozwalają na samorealizację pracownika, takiej satysfakcji nie zawsze dostarczają premie w postaci podwyżki. Aktywność fizyczna w takiej formie z jednej strony wpływa na integrację całego zespołu i lepsze zapoznanie się pracowników między sobą, a z drugiej daje możliwość regeneracji oraz relaksu po ciężkiej pracy. Wzrasta również zaangażowanie naszych pracowników, ponieważ wyjazdy takie zazwyczaj nie są przymusowe i to od zatrudnianych osób zależy czy chcą w nich brać udział.

Pasja, chęć podejmowania nowych wyzwań, motywacja do samorealizacji – to kolejne elementy wyróżniające imprezy firmowe, których pracownik nie doświadczy przyjmując premie finansową. Aktywne wyjazdy angażują w inny sposób, który pobudza pozytywne emocję oraz energię do działania (przede wszystkim współdziałania), co z pewnością przekłada się na skuteczność i efektywność pracy w zespole (ale i indywidualnej). Pracownicy nie traktują tego typu imprez jako przymusu, lecz jako formę odpoczynku i oderwania od codziennych obowiązków. Takie wyjazdy są także okazją do rozmowy pomiędzy pracownikami na temat inne niż praca, co również wpływa na relację pomiędzy nimi.

Skutki imprez firmowych na pewno oddziaływać będą na zacieśnianie więzi pracowniczych, konsolidację w wykonywanych obowiązkach i podejście do rozwiązywania problemów wspólnymi siłami.  Przywołując wspomnienia z takich wyjazdów praca na pewno stanie się przyjemniejsza i łatwiejsza.